Eerste Belgisch CO2-Neutral bouwbedrijf

Beddeleem neemt het voortouw in duurzaam ondernemen en klimaatactie in de bouwsector als eerste Belgische bouwonderneming met een CO2-neutrale certificering.

Onze missie en visie geven voorrang aan duurzaamheid, die we integreren in elke taak die we uitvoeren. Wij zetten ons in om onze impact te verminderen door innovatie en doordachtheid.

Door te investeren in een CO2-neutrale bouwsector helpen wij mee aan een samenleving die respect heeft voor onze planeet en haar hulpbronnen.

Samen kunnen we het waarmaken!

 

De bouwsector is verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldwijde CO2-uitstoot. Het is dan ook van het grootste belang dat deze sector CO2-neutraal wordt om de klimaatverandering te helpen beperken. 

Op zoek naar een partner die klimaatactie serieus neemt? 

Zoek dan niet verder. Bij Beddeleem zijn we trotse pioniers in duurzaam ontwerp en respectvolle productie.

Onze volledig CO2-neutrale productiesite is uitgerust met de nieuwste en meest geavanceerde technologieën, waardoor we onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen zonder aan kwaliteit in te boeten. Niet alleen onze productiesite wordt onder de loep genomen, maar ook onze volledige scope 1 en 2 activiteiten, evenals gedeeltelijke scope 3 activiteiten. Dit omvat o.a. al het vervoer naar bouwplaatsen, de afvalemissies van onze activiteiten, ons elektriciteits- en warmteverbruik, zakenreizen en het woon-werkverkeer van werknemers.

In 2020 maakten we voor de eerste keer deze volledige berekening over scope 1 en 2 en deel van scope 3. Ons doel is tweeledig : onze impact in scope 3 verder in kaart brengen en continue verbetering via onze reductiemaatregelen.

We engageerden ons voor -42% reductie tegen 2030 op scope 1 en 2 en -25% reductie op scope 3.

In 2022 bedroeg onze impact in scope 1 en 2 zo’n 763.36 t CO2-eq. In lijn hiermee, en met het gedeelte scope 3 dat in kaart werd gebracht, kozen we voor onmiddellijke actie door ondersteuning van klimaatprojecten via CO2-logic (South Pole). 

Zo is Beddeleem sinds 2020 CO2-neutraal en blijven we via onze reductiedoelstellingen werken aan een klimaatneutrale toekomst voor ons allemaal.

Meer weten over ons engagement en onze vooruitgang?

Door duurzame producten te maken die voldoen aan de principes van 'Cradle to Cradle®' en te innoveren op het gebied van circulaire bedrijfsmodellen, kunnen wij de impact van de projecten van onze klanten verder verminderen. 

Al sinds 2011 produceren we zelf groene stroom met maar liefst 5.500 zonnepanelen en innoveren wij voortdurend om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Afhankelijk van de jaarlijkse zonneopbrengst dekken we tot 97% van onze eigen elektriciteitsbehoefte. 40 tot 45% kunnen we op het moment van opwekking zelf gebruiken, het overige gaat op het net waarvan we zelf groene stroom afnemen als onze noden hoger liggen dan onze zonnewinsten.

Continue innovatie en onze CO2-neutraliteit zorgen ervoor dat onze productielocatie duurzaam en toekomstbestendig is, zodat u met vertrouwen kunt bouwen.

Beddeleem, leader for a greener world

Beddeleem is partner van Go Forest dat zowel projecten rond herbebossing als rond boslandbouw doet om zo ontboste gebieden te herbebossen en bomen te planten die de lokale bevolkingen ondersteunen in hun levensonderhoud en extra jobs creëren. 

Samen voor een groenere planeet, voor het herstel van de biodiversiteit en voor de afremming van de klimaatverandering.

Klimaatprojecten

Naast onze impact op company-level te bekijken, zijn we via Go Forest ook gestart met projectgebonden klimaatprojecten.

 

 

scroll to top