Onze productie en producten

Reeds van in de ontwerpfase van onze producten is duurzaamheid zeer belangrijk. Voor de grondstoffen maken wij optimaal gebruik van PEFC en FSC® gecertificeerd hout en van gerecycleerd aluminium. De producten worden bovendien opgebouwd met het oog op meervoudig (her)gebruik : demontage, stockage en hermontage op dezelfde lokatie of bij andere klanten vormen geen probleem.

In onze productieprocessen maken wij efficiënt gebruik van grondstoffen en hulpstoffen en vermijden wij het gebruik van vluchtige organische stoffen, het proceswater zuiveren wij zelf met onze eigen waterzuiveringsinstallatie.

 

We wekken zelf duurzaam onze energie op door zonnepanelen om in onze elektriciteitsbehoefte te voorzien. De verwarmingsinstallatie is geoptimaliseerd. De verschillende afvalstromen worden maximaal gesorteerd met het oog op recyclage en hergebruik van materialen. Daarvoor beschikken we al bijna 20 jaar over ons eigen containerpark op onze bedrijfssite. We zetten volop in op circulair bouwen.  We hebben een gamma van ‘Cradle to Cradle®’ gecertificeerde producten ontwikkeld. Dankzij onze Cradle-to-Cradle®, FSC® en PEFC certificaten dragen we bij aan de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en helpen wij de bouwheer bij het behalen van credits voor certificaten als BREEAM® en LEED.”

 

 

 


 

Investeren in onze mensen

Ons personeelsbeleid is erop gericht om onze mensen naar waarde te schatten en te respecteren. 

Wij stimuleren onze medewerkers om ook hun verantwoordelijkheid op te nemen en bij te dragen aan de duurzaamheid van ons bedrijf.

Zo beperken wij het aantal verplaatsingen en geven de voorkeur aan virtuele onlinevergaderingen en presentaties.

In onze totaal vernieuwde ergonomische kantoren werken wij zo "paper-less" mogelijk.

Al 2 jaar op rij nemen wij deel aan de "Car free day"  : wie met de fiets naar kantoor kwam of naar de werf ging ontving een verrassingspakketje.

 

Last but not least leveren wij ook allerlei kleine bijdragen aan de bescherming van het milieu binnen ons bedrijf.

Wat onze productencatalogi betreft, beperken wij het aantal papieren exemplaren tot een minimum en geven wij zoveel mogelijk de voorkeur aan een digitale versie.

Een hele ploeg vrijwilligers neemt deel aan de opruimacties sluikstorten die in onze industriezone geörganiseerd worden.

scroll to top