Eerste Belgisch CO2-Neutral bouwbedrijf

Het Klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) trekt in zijn 6de evaluatierapport opnieuw aan de alarmbel. De menselijke activiteiten liggen aan de basis van de extreem snelle klimaatverandering.

Beddeleem neemt echter al jaren zijn verantwoordelijkheid op vlak van duurzaam ondernemen.

Zo hebben wij sinds 2011 het ISO14001 milieuzorgsysteem ingevoerd en blijven wij voortdurend inspanningen leveren om de milieu-impact van onze activiteiten, producten en diensten tot een minimum te beperken :

efficiënt gebruik van grondstoffen, hulpstoffen en energie in de productieprocessen, optimaal gebruik van PEFC
gecertificeerd hout, gebruik van gerecycleerd aluminium, vermijden van gebruik van vluchtige organische stoffen, duurzaam opwekken van energie d.m.v. eigen zonnepanelen met het oog op voorziening van de eigen elektriciteitsbehoefte, optimalisatie van de verwarmingsinstallatie, zelf zuiveren van het proceswater d.m.v. een waterzuiveringsinstallatie, maximaal uitsorteren van de verschillende afvalstromen met het oog op recyclage en hergebruik van materialen, vergroening van ons wagenpark, een gamma van C2C® gecertificeerde producten,…

Al deze inspanningen hebben o.m. geleid tot de toekenning van het CO2-NEUTRAL COMPANY certificaat door Vinçotte.

Dit label garandeert dat wij actief onze lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren.

In tegenstelling tot de praktijken van “greenwashing” kon dit label dus enkel verkregen worden dankzij onze serieuze klimaatinspanningen.

 

Boomaanplantingsproject voor het behoud van de bossen in het Sierra del Lacandon nationaal park in Guatemala

Beddeleem zorgt door de aanplanting van nieuwe bomen voor het bosbehoud en de ondersteuning van de inheemse gemeenschappen in het Sierra del Lacandon nationaal park in Guatemala.          -  Sterker plaatselijk bestuur
          -  Afname van illegale praktijken (jacht en houtkap)
          -  Verzekering van de wettigheid van landgebruiksrechten
          -  Empowerment van vrouwen
          -  Behoud van ecosystemen
          -  Bescherming van de milieufuncties van het bos
          -  Herbebossing en beperking van ontbossing
          -  Ondersteuning van biodiversiteit en bedreigde soorten
          -  Bescherming culturele en archeologische waarde van het bos

Beddeleem, leader for a greener world

Beddeleem, leader for a greener world

 

Beddeleem is partner van Go Forest dat zowel projecten rond herbebossing als rond boslandbouw doet om zo ontboste gebieden te herbebossen en bomen te planten die de lokale bevolkingen ondersteunen in hun levensonderhoud en extra jobs creëren.

Samen voor een groenere planeet, voor het herstel van de biodiversiteit en voor de afremming van de klimaatverandering.

 

 

 

 

Via Go Forest zijn wij gestart met het compenseren van het gebruik van bamboe bij de productie van onze JB WOOD BAMBOO wanden. Zo hebben wij voor de HQ van PWC in Diegem voor de 450 m² geproduceerde wanden, 450 nieuwe bamboebomen aangeplant in het Amazoneregenwoud (Madre de Dios) in Peru. Het planten van bomen heeft er nl. positieve gevolgen voor het klimaat, de biodiversiteit en creëert jobs.

Via deze link volgt u ons project online

 

Ons Madre de Dios bos in Peru

Boslandbouw focust zich op een hoge diversiteit van inheemse bomen op de aanplantplaats. Bovendien verwijst boslandbouw ook naar bomen die productief worden als inkomensgenererende elementen in de lokale economie.

De bomen worden geplant door kleine boeren en inheemse gemeenschappen in de tropen, voor een zo groot mogelijke sociale impact. De partnerboeren maken deel uit van een groeiende keten van ondernemingen die de strategieën implementeert die werken aan het herstel van de Amazone terwijl de bestaansmiddelen voor gezinnen en gemeenschappen verbeteren.

De aanpak is gericht op het koppelen van activiteiten aan de productie van bosproducten zonder houtkap die zo tot een beter leven leiden. Het programma zorgt voor de verspreiding van zaailingen en training en verbindt boeren met markten in het hele Peruaanse Amazonegebied. Het helpt zo bij het opzetten van robuuste regeneratieve aanbodketens. 

Het Amazon Regeneration-programma maakt herbebossing tastbaar. Elk jaar worden boeren, instellingen, bezoekers en studenten uitgenodigd om agroforestry live te zien in het herbebossingscentrum. 

 

Beddeleem ondersteunt lokale initiatieven via Go Forest

 

Lees hier meer over GO FOREST

"Don't cut the tree that shades you"
scroll to top